Bank Spółdzielczy w Biszczy, 23-425 Biszcza

Lokaty


LOKATA "DOPŁATA"


- minimalna wpłata 50 zł  

- w trakcie trwania okresu umownego klient może w dowolnym

czasie dopłacać dowolną kwotę równą lub przewyższającą 50zł do wcześniej otwartego rachunku

- oprocentowanie zmienne

- lokata odnawialna

- lokata bardzo atrakcyjna, zastępująca tzw. skarbonkę

- okres utrzymania lokaty: 6 m-cy i 12 m-cy

- brak opłat i prowizji za otwarcie i prowadzenie lokaty

 


LOKATA MEGA PLUS


 

- minimalna wpłata 10 000 zł

- oprocentowanie stałe 

- lokata nieodnawialna

- brak opłat i prowizji za otwarcie i prowadzenie lokaty

- okres utrzymania lokaty: 3 m-ce i 6 m-cy                          Mega PLUS to Mega

 


 "SUPER OWOCNA LOKATA"


 

- minimalna wpłata 5 000 zł

- oprocentowanie zmienne

- lokata odnawialna

- brak opłat i prowizji za otwarcie i prowadzenie lokaty

- okres utrzymania lokaty:

 • 3 m-ce
 • 6 m-cy
 • 12 m-cy
 • 24 m-ce

 


 LOKATA PROGRESJA


 

- minimalna wpłata 1 000 zł

- oprocentowanie jest progresywne tzn. wzrasta z upływem każdego kolejnego pełnego kwartału

- lokata odnawialna

- brak opłat i prowizji za otwarcie i prowadzenie lokaty

- okres utrzymania lokaty: 12 m-cy i 24 m-ce

 


Lokata "PROGRES 10"


 

 • Lokata "PROGRES 10" zawierana jest na okres 10 miesięcy i składa sie z dziesięciu jednomiesięcznych okresów
 • Oprocentowanie lokaty jest progresywne tzn. wysokości stóp procentowych obowiązujących w poszczególnych miesiącach wzrastają z upływem każdego kolejnego pełnego miesiąca utrzymania lokaty
 • Lokata "PROGRES 10" oprocentowana jest jest według zmiennej stopy procentowej naliczanej w stosunku rocznym
 • Posiadaczami lokaty "PROGRES 10" mogą być wyłącznie osoby fizyczne o pełnej zdolności do czynności prawnych
 • Minimalna kwota lokaty wynosi 1.000 PLN
 • Lokata "PROGRES 10" jest nieodnawialna
 • Brak utraty odsetek w przypadku zerwania lokaty przed terminem

  ZALETY:

 • pewność zysku
 • brak opłat za prowadzenie lokaty
 • szeroka dostępność nawet dla mniej zamożnych klientów

Gwarantowanie depozytów

       Informujemy, że od dnia 30 grudnia 2010 r. obowiązuje podwyższony limit gwarancji środków zgromadzonych w banku przez jednego deponenta do 100 tys. euro. Środki te podlegają  100 % gwarancji. W przypadku środków na rachunkach wspólnych (np. współmałżonków) limit gwarancji 100 tys. euro dotyczy każdego ze współposiadaczy rachunku. Podstawa: znowelizowana w dniu 16 grudnia 2010r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U. Nr 257, poz. 1724).

 

< Wstecz<< Powrót do strony głównej

[ibs]